Norske bedrifter og grønn innovasjon

37 prosent av foretakene i SSBs innovasjonsundersøkelse svarer at de driver med innovasjoner med positiv miljøeffekt.

37 prosent av foretakene som er med i SSBs innovasjonsundersøkelse sier at de driver med innovasjoner med positiv miljøeffekt. Dette er 64 prosent av de innovative foretakene. Vi finner «grønne» innovasjoner innenfor alle størrelsesgrupper og hovednæringer. Det er særlig de store foretakene og innenfor industri som arbeider med innovasjoner med positiv miljøeffekt.

Oppdatert mars 2022

Ser vi nærmere på hva som driver de innovative foretakenes beslutning om å satse på «grønne» innovasjoner, så er omdømme, frivillige standarder og nåværende eller forventet etterspørsel de tre viktigste. Nye tall fra Statistisk sentralbyrå vil foreligge høsten 2023

Kilde: Statistisk sentralbyrå