Bedrifter med mål om eksport

39 prosent av bedriftene i Innovasjon Norges portefølje jobber for å starte, øke eller opprettholde eksport.

Indikatoren viser andelen bedrifter som har svart på Innovasjon Norges kundeeffektundersøkelse som har svart ja på at de de siste tre årene har jobbet for å starte eksport/øke eksport/opprettholde eksport.

Antall svar: 1105 (per 31.05.22)

Kilde: Innovasjon Norges kundeeffektundersøkelse. Oslo Economics