Fastlandsinvesteringer

Bruttoinvesteringene i Fastlands-Norge fortsatte å økte igjen i 2022 og endte opp på 918 milliarder kroner. Investeringene utenom offentlig sektor står for 680 milliarder kroner.

Oppdatert mars 2023