Gründere og bedrifters forhold til bærekraftsmålene

61 prosent av gründerne og 54 prosent av de etablerte bedriftene har et bevisst forhold til FNs bærekraftsmål.

I GEM-undersøkelsen er både gründerne og de som allerede har etablert en bedrift spurt om i hvilken grad bærekraftsmålene er en del av beslutningen når man har bestemt veien videre for bedriften. Den første søylen i figuren nedenfor viser hvor mange av gründerne som kjenner til FNs bærekraftsmål og den andre søylen viser hvor stor andel av gründerne som legger vekt på bærekraftsmålene når man staker ut veien videre for bedriften. Søyle tre og fire viser det samme for personer som allerede har etablert en bedrift.

Oppdatert mars 2023

Det er en økning fra 2021 til 2022 i andelen norske gründere som legger vekt på mulige miljøkonsekvenser av etableringen.