Innovasjon i næringslivet

63 prosent av norske foretak driver med innovasjon. Dette er en liten økning fra forrige undersøkelse.

58 prosent av foretakene har lansert et nytt produkt eller tatt i bruk en ny forretningsprosess de tre siste årene. Dette er en mindre økning siden forrige måling. Samtidig er det viktig å huske at undersøkelsen for perioden 2018-2020 ble gjennomført første halvdel av 2021, og fanger dermed også innovasjonsaktivitetene i næringslivet det første året av koronapandemien. Tall fra Innovasjonundersøkelsen 2020-2022 vil bli publisert i september/oktober 2023.

Oppdatert mars 2022