Involvering i intraprenørskap

Denne indikatoren viser tidligfase entreprenørskapsaktivitet gjennomført som ansatt, på vegne av arbeidsgiveren, også kalt intraprenørskap. Intraprenørskapsnivået var høyt i 2020, men er i 2021 nede på et nivå under 2019-nivået.

Spørsmålet som stilles er her, er om man i de siste tre årene har vært involvert i utviklingen av nye aktiviteter for hovedarbeidsgiveren, som å utvikle eller lansere nye varer eller tjenester, eller sette opp en ny forretningsenhet, en ny etablering eller datterselskap. Deretter stilles spørsmål om respondenten har en ledende rolle eller er deltaker i aktiviteten. Indikatoren omfatter bare de som har en ledende rolle.

Indikatoren viser andel av populasjonen (voksne), ikke andel av ansatte. Sammenlignet med andre land påvirkes den således både av andel som er ansatt og andel som er involvert i intraprenørskapsaktivitet. Blant ansatte blir andelen derfor litt høyere.


Kilde: Global Entrepreneurship Monitor (GEM)/Nord Universitet