Samlet norsk eksport

Verdien av samlet norsk eksport (varer og tjenester) endte på 3 100 milliarder norske kroner i 2022. Dette var en økning på hele 76 prosent fra 2021 som allerede var et rekordår.

Oppdatert mars 2023

Olje- og spesielt gass var de store driverene av den nye eksportrekorden. Svært høye priser og høyt volum av gasseksport gjorde dette til det desidert mest innbringende eksportproduktet fra Norge i 2022. Verdien av gasseksporten var 1 380 milliarder kroner, altså nesten 45 prosent av total eksportverdi fra Norge.

Også fastlandseksporten, altså eksporten av varer og tjenester utenom olje, gass og bruttofrakter steg videre i 2022. Eksportverdien av varer utenom olje og gass økte med 25 prosent fra 2021 og eksporten av tjenester utenom de relatert til olje, gass og bruttofrakter økte med 32 prosent. En svak norsk krone, samt veldig høye priser på tradisjonelle norske eksportprodukter som aluminium og fisk, drev denne utviklingen.