Samlet norsk eksport

Samlet norsk eksport av varer og tjenester endte på 1 723 milliarder norske kroner i 2021. Dette er det desidert høyeste nivået for norsk eksport noensinne, og er en økning på 57 prosent fra 2020 og 28 prosent høyere enn det tidligere toppnivået i 2018.

Hovedgrunnen til eksportrekorden var den kraftige gassprisøkningen. Dette kombinert med økt produksjon gjorde at verdien av naturgasseksport for første gang var høyere enn verdien av norsk oljeeksport, dette på tross av at også oljeeksporten nådde det høyeste nivået på lenge. Til sammen sto olje- og gasseksport og tjenester knyttet til disse for halvparten av samlet norsk eksport, 885 milliarder kroner.

Også fastlandseksporten, altså eksporten av varer og tjenester utenom olje, gass og bruttofrakter steg kraftig i 2021. Tradisjonelle norske eksportvarer som laks, aluminium og strøm sto for store deler av dette.