Innovasjon Norges støtte til sirkulære prosjekter

Innovasjon Norge bevilger mer penger til færre sirkulærøkonomi prosjekter.

Indikatoren er basert på søk i prosjektbeskrivelsene i Innovasjon Norges saksbehandlingssystem. Søket er gjort på alle Innovasjon Norges finansielle virkemidler. Som det fremgår i figurene under, er summen som gikk sirkulærøkonomi prosjekter i 2022 mer enn doblet fra 2021 (2020 var et ekstraordinært år grunnet bevilgninger gjennom krisepakker).

Antallet prosjekter har kun økt med 10 prosjekter fra 2021 mao hvert prosjektet er langt større enn tidligere. Satsingen Grønnplattform og Miljøteknologiordningen er de største enkelt virkemidlene sett i fohold til å finansiere sirkulære prosjektet. Men summerer vi ulike tilskudd som går til næringslivet i distriktene så er de til sammen større enn Miljøteknologiordningen

Figuren under viser sum innvilget til sirkulære prosjekter fordelt på fylker.