Prosjekter med positiv miljøeffekt

Det er en økende andel støtte til prosjekter med antatt positiv miljøeffekt.

Oppdatert mars 2023

Indikatoren viser andelen av innvilget støtte fra Innovasjon Norge som har gått til prosjekter med positiv miljøeffekt.

Indikatoren bygger på vurderinger fra saksbehandlere i Innovasjon Norge på prosjektets potensial for positiv miljøeffekt.

60 prosent av Innovasjon Norges kunder svarer gjennom Kundeeffektundersøkelsen at støtten de fikk til prosjektet bidro til redusert energiforbruk eller reduksjon av samlende CO2- utslipp (tallene fra Innovasjon Norge er basert på de som har svart I stor grad og I noen grad. Antallet svar er 1557).