Bedriftenes omstillingsevne

82 prosent av bedriftene mener at støtten fra Innovasjon Norge bidro til omstillingsevnen.

82 prosent av Innovasjon Norges kunder svarer at støtten de fikk har bidratt til bedriftens omstillingsevne. Spørsmålet stilles alle kunder som mottar kundeeffektundersøkelsen. Indikatoren viser de som har svart i stor grad og i noen grad.

Antall svar: 958 (per 25.05.22)

Kilde: Innovasjon Norges kundeeffektundersøkelse. Oslo Economics.