Barrierer for eksport

52 prosent av Innovasjon Norges kunder mener at mangel på strategisk samarbeidspartner i de aktuelle markedene er en barriere for eksport.

Oppdatert mars 2023

48 prosent av Innovasjon Norges kunder svarer at finansiering av eksportvirksomheten er en barriere for eksport.


58 prosent av Innovasjon Norges kunder svarer at manglende kunnskap om utenlandske markeder i egen bedrift er en barriere for eksport.

Indikatoren viser andelen av Innovasjon Norges kunder som gjennom kundeeffektundersøkelsen har svart I stor grad og I noen grad på ulike eksportbarrierer i 2021 og 2022.

På spørsmål om hvilke områder Innovasjon Norge har bidratt med verdifull kunnskap på eksportområdet, er det om markedsinnsikt, forretningskultur, mulige samarbeidspartnere og mulige kunder i markedet som oftest trekkes fram.

Kilde: Innovasjon Norges kundeeffektundersøkelse. Oslo Economics