Innovasjon Norges eksportkunder

Bedrifter som har benyttet Innovasjon Norges tjeneste Internasjonal markedsrådgiving, har 5,5 prosentpoeng årlig mervekst i verdiskaping sammenliknet med en kontrollgruppe med sammenlignbare bedrifter uten slik støtte. 25 prosent av bedriftene i Innovasjon Norges portefølje jobber for å starte, øke eller opprettholde eksport.

Oppdatert april 2023

Videre har bedrifter som har benyttet tjenesten Internasjonal markedsrådgivning:

  • 9,2 prosentpoeng årlig mervekst i salgsinntekter sammenliknet med kontrollgruppen med sammenlignbare bedrifter uten slik støtte
  • 3,4 prosentpoeng årlig mervekst i produktivitet sammenliknet med kontrollgruppen med sammenlignbare bedrifter uten slik støtte
  • 3,3 prosentpoeng årlig mervekst i antall årsverk sammenliknet med kontrollgruppen med sammenlignbare bedrifter uten slik støtte

Indikatorene viser effekter av tjenesten Internasjonal markedsrådgivning. Effekttallet viser prosentpoeng gjennomsnittlig årlig mervekst hos de som har benyttet seg av Innovasjon Norges Internasjonale markedsrådgivningstjeneste, målt over tre år i forhold til en kontrollgruppe med sammenliknbare tjenester.

Alle estimatene er 99 prosent signifikante.


Kilde: Samfunnsøkonomisk analyse (2023)


25 prosent av bedriftene som har svart på Innovasjon Norges kundeeffektundersøkelse svarer at de de siste tre årene har jobbet for å starte, øke eller opprettholde eksport.

Antall svar: 597 i 2021 og 2022.

Kilde: Innovasjon Norges kundeeffektundersøkelse. Oslo Economics