Innovasjon Norge utløser eksport

72 prosent av Innovasjon Norges kunder svarer at støtten fra Innovasjon Norge bidro til at de lyktes med sin eksportmålsetting.

Oppdatert mars 2023

Indikatoren viser de som har svart i stor grad og i noen grad på spørsmålet: I hvilken grad bidro støtten fra Innovasjon Norge til at din bedrift lyktes med sin eksportsatsing i løpet av de siste tre årene? (spørsmålet er bare stilt til de som oppgir at de har nådd sine eksportmål de siste tre årene).


Dette baserer seg på 87 svar i 2021 og 2022

Kilde: Innovasjon Norges kundeeffektundersøkelse. Oslo Economics