Innovasjon Norges indikatorer på eksport

52 prosent av Innovasjon Norges eksportkunder mangler strategisk samarbeidspartner aktuelle markeder. Samtidig sier 72 prosent at Innovasjon Norges støtte har bidratt til at bedriften har oppnådd sin eksportmålsetting.

Se flere av Innovasjon Norges eksportindikatorer i venstre meny