Nasjonale indikatorer på eksport

2022 var et ekstremt sterkt år for norsk eksport, med rekorder på alle fronter. Verdien av norsk eksport endte på 3 100 milliarder kroner, en økning på 76 prosent fra 2021. Økningen skyldtes imidlertid nesten utelukkende faktorer utenfor Norges kontroll, som høye priser og svak norsk krone. Målt i volum, var det liten endring i eksporten.

Se flere nasjonale eksportindikatorer i venstre meny