Vareeksport fra norske fylker

Verdien av norsk fastlandseksport økte med 26 prosent fra 2021 til 2022 og endte på det høyeste nivået noensinne med 683 milliarder kroner. Samtlige fylker utenom Agder satte samtidig eksportrekord.

Oppdatert mars 2023

Verdien av vareeksporten produsert på fastlandet økte betraktelig i 2022 sammenlignet med tidligere år. Dette kommer i stor grad av de samme faktorene som er beskrevet under samlet eksport.

Økningen har skjedd på tvers av fylker og varegrupper. Over de siste 5 årene er det eksporten fra Nordland og Oslo som har økt prosentvis mest, med henholdsvis 80 og 67 prosent, mens vareeksporten produsert i Vestfold og Telemark kun økte med 4,4 prosent over det samme tidsrommet.