Utenlandske direkteinvesteringer i Norge

Oppdatert januar 2023

Statistisk sentralbyrå

Beholdningen av utenlandske direkteinvesteringer (FDI) i Norge var i 2021 verdt rundt 1 450 milliarder kroner. Dette er en marginal økning fra 2020, men fortsatt noe under nivået i 2019. Siden 2013 har verdien av beholdningen vokst med 23 prosent.

2021 er det første året i statistikkperioden der olje- og gassnæringen ikke er den største næringen for utenlandsinvesteringer i Norge. I 2013 til 2016 var nesten en tredjedel av investeringsverdiene innen denne sektoren, mens i 2021 var dette tallet kun 12,3 prosent. 16 prosent av de samlede investeringsverdiene er innen finans og 12,8 er innenfor industrien.

Omtrent like store som innen olje og gass er investeringene innen feltet finans og forsikring og disse har mer enn fordoblet seg siden 2013. Noen av investeringene innen finans og forsikring vil i realiteten også kunne knyttes til andre sektorer.

SSBs beregning av FDI etter ultimat eierland, viser at USA er den største eieren av utenlandsinvesteringer i Norge (17,3 prosent), etterfulgt av Sverige (12.9 prosent).