Bruk av IKT i offentlig sektor

Økende bruk av skytjenester i offentlig sektor.

Som en indikator på endring og omstilling i offentlig sektor har vi valgt å se på bruk av IKT i offentlig sektor, og nærmere bestemt bruk av skyen for å lagre sensitive personopplysninger. Grunnen er at dette krever kompetanse på en rekke områder innenfor for eksempelvis IKT og juss. Nye tall fra SSB vil foreligge høsten 2023.

Oppdatert mars 2022