Hindringer for bruk av kunstig intelligens

Mangel på relevant kompetanse er den største hindringen for bruk av kunstig intelligens.

58 prosent av foretakene som vurderer å ta i bruk kunstig intelligens mangler relevant kompetanse, og dette er dermed den største hindringen for å ta i bruk kunstig intelligens. Nye tall fra Statistisk sentralbyrå vil foreligge høsten 2023.

Oppdatert mars 2022