Nasjonale indikatorer på omstilling

Et flertall av norske gründere og bedrifter kjenner til bærekraftsmålene, og ca. en tredel legger vekt på bærekraftsmålene i utviklingen av bedriften.

Se flere nasjonale indikatorer på omstilling i venstre meny.