Næringslivets investering i forskning

Norske bedrifter brukte 37 milliarder kroner på forskning og utvikling i 2020. Dette er en økning fra 2019.

Koronapandemien påvirket hele verden i 2020, også norsk næringsliv. Til tross for dette viste endelige tall at flere næringer har økt sin FoU-aktivitet. Næringslivets samlede kostnader til egenutført FoU økte med 4 prosent fra 2019, og kostnadene til innkjøpt FoU økte med 5 prosent. Det ble utført 4 prosent flere FoU-årsverk.