Næringslivets investering i forskning

Norske bedrifter brukte 38,3 milliarder kroner på forskning og utvikling i 2021.

Næringslivet utførte forskning og utviklingsarbeid (FoU) for 38,3 milliarder kroner i 2021, i overkant av 1,4 milliarder kroner mer enn i 2020. Justert for prisvekst var nivået uendret. Foretakene kjøpte i tillegg FoU-tjenester for 8,9 milliarder kroner i 2021.

Oppdatert mars 2023