Bruk av kunstig intelligens i næringslivet

Ett av ti foretak bruker kunstig intelligens-teknologi.

Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at 11 prosent av norske foretak med minst ti sysselsatte brukte en eller flere kunstig intelligens-baserte teknologier i 2021. Det er særlig de større foretakene med flere enn 100 sysselsatte som har tatt i bruk kunstig intelligens. Nye tall fra Statistisk sentralbyrå vil foreligge høsten 2023.


En tilsvarende undersøkelse publisert av Eurostat i 2020 viste at syv prosent av norske foretak hadde tatt i bruk kunstig intelligens. Norsk næringsliv lå da midt på treet sammen med land som Belgia og Tyskland (7 prosent var også gjennomsnittet i EU), med 2 prosentpoeng etter Sverige og fire og fem prosentpoeng etter henholdsvis Danmark og Finland.

Oppdatert mars 2022