Reiseliv - tilbake til der man var?

Få næringer er utsatt for samme omveltninger som reiselivsnæringen. Spørsmålet er om vi vil se varige strukturelle endringer i årene som kommer.

Reiselivsnæringen er en viktig næring i mange deler av landet. Før pandemien hadde reiselivsnæringen opplevd en liten, men jevn vekst i for eksempel antall overnattinger. I løpet av to måneder våren 2020 falt antallet overnattinger fra over tre millioner til rundt 450 000. I januar 2023 var overnattingstallene nesten tilbake til før pandemien.

Oppdatert april 2023

Statistisk sentralbyrå

En måling av Norge som reisemål i de største europeiske markedene høsten 2022, viste at prisstigningen og en krevende økonomisk situasjon påvirket folks reiseplanene negativt. Interessen for Norge som reiseliv falt kraftig i alle de store europeiske markedene. En ny måling av interessen for Norge som reisemål - gjort i mars 2023 - viser at den økonomiske situasjonen i stor grad påvirker folks reiseplaner. På tross for det, sier 59 prosent av de spurte at de planlegger å reise til utlandet de neste 12 månedene. Dette er en oppgang fra 49 prosent høsten 2022. Interessen for Norge som reisemål er nå rekordhøy.