Reiseliv i endring - igjen?

Få næringer er utsatt for samme omveltninger som reiselivsnæringen. Spørsmålet er om vi vil se varige strukturelle endringer i årene som kommer.

Reiselivsnæringen er en viktig næring i mange deler av landet. Før pandeminen hadde reiselivnæringen opplevd en liten men jevn vekst i f.eks antall overnattinger. I løpet av to måneder våren 2020 falt antallet overnattinger fra over 3 millioner til rundt 450 000.

Antallet overnattinger i april 2022 er høyere enn tallet for april 2019, og mange av Innovasjon Norges regionkontorer spår en god sommersesong for næringen.

Statistisk sentralbyrå

Antallet utenlandske overnattinger er også på vei opp igjen, men Innovasjon Norges reisebarometer viser at reiselysten i våre nærmarkeder er avtagende. Det er færre som vil reise både de neste seks månedene og de neste tre årene, enn målingene viste i desember. Det er særlig prisstigningen som gjør at mange holder igjen. Norge som reisemål klatrer på listen i Tyskland, men i alle andre markeder har andre reisemål passert Norge i popularitet.