Antall nye noteringer i perioden 2018-22

Langt færre selskaper ble notert på Oslo Børs i 2022 enn i 2021.

Oppdatert mars 2023