Antall nye noteringer i perioden 2017-22

Nedgang i antall noteringer på Oslo Børs fra 2021 til 2022.

Oppdatert mars 2023