EU som finansieringskilde

I 2022 hentet norske aktører til sammen hjem nesten 4,9 mrd. kr. fra Horisont Europa. 21 prosent gikk til næringslivet. Foreløpige tall viser at norske bedrifter 125 mill. NOK i tilskudd og 225 mill. kroner i egenkapital fra EIC Accelerator i 2022

Diagrammet under viser retur at EU-midler i 2022 fordelt på sektor. Tallene presenteres i prosent.

Instituttsektor

35

UoH- sektor

25

Næringsliv

21

Øvrige

9

Forskingsrådet

5

Offentlig sektor

3

Helseforetak

2

Kilde:

Diagrammet under viser retur at EU-midler i 2022 fordelt på regioner. Tallene presenteres i prosent.

Oslo

32

Trøndelag

27

Viken

15

Vestlandet

14

Agder og Rogaland

5

Nord- Norge

5

Innlandet

2

Vestfold og Telemark

1

Kilde: