EU som finansieringskilde

I 2022 hentet norske aktører til sammen hjem nesten 4,9 milliarder kroner fra programmet "Horisont Europa". 21 prosent av dette gikk til næringslivet. Foreløpige tall viser at norske bedrifter hentet 125 millioner kroner i tilskudd og 225 millioner kroner i egenkapital fra "EIC Accelerator" i 2022.

Diagrammet under viser retur av EU-midler i 2022 fordelt på sektor. Tallene presenteres i prosent.

Instituttsektor

35

UoH- sektor

25

Næringsliv

21

Øvrige

9

Forskingsrådet

5

Offentlig sektor

3

Helseforetak

2

Kilde: eCorda

Diagrammet under viser retur at EU-midler i 2022 fordelt på regioner. Tallene presenteres i prosent.

Oslo

32

Trøndelag

27

Viken

15

Vestlandet

14

Agder og Rogaland

5

Nord- Norge

5

Innlandet

2

Vestfold og Telemark

1

Kilde: eCorda