Entreprenørskapsaktivitet blant unge i Norge

Andelen som var involvert i entreprenørskapsaktiviteter i tidlige fase i aldersgruppen 25 - 35 år økte fra 2021 til 2022. Samtidig ble andelen av de yngste gründerne (18 - 24 år) ytterligere redusert fra tidligere år.

Oppdatert mars 2023

Figuren nedenfor viser andelen involvert i tidligfase entreprenørskapsaktivitet (TEA) fordelt på alder. Å være involvert i tidligfase entreprenørskapsaktivitet betyr i denne sammenheng at man er i ferd med å starte en ny bedrift eller nylig har startet en ny bedrift (mindre enn 3,5 år).

I 2022 øker igjen andelen i aldersgruppen 25 - 34 år, mens andelen i aldersgruppen 18-24 år reduseres ytterligere.


Sammenliknet med andre level A land har Norge lavest andel av tidligfase entreprenørskapsaktivitet blant aldersgruppen 18-24 år. Nest nederst ligger Spania med 3,6 prosent, etterfulgt av Israel med 5,4 prosent. Høyest andel tidligfase entreprenørskapsaktivitet blant aldersgruppen 18-24 finner vi i USA (28 prosent), etterfulgt av Forente Arabiske Emirater (21,6 prosent) og Canada (20,8 prosent).

I aldersgruppen 25- 34 år ligger Japan nederst på rangeringen av level A land med 5,9 prosent, etterfulgt av Luxembourg (6,1 prosent) og Norge (6,2 prosent). Landene med høyest andel tidligfase entreprenørskapsaktivitet i aldersgruppen 25-24 år er Canada (26,6 prosent), USA (26,3 prosent) og Forente Arabiske Emirater (25,7 prosent).