Entreprenørskapsaktivitet blant unge i Norge

I 2021 var kun 1,5 prosent av aldersgruppen 25-34 år involvert i entreprenørskapsaktiviteter i tidlige fase. Dette er en stor nedgang fra 8 prosent i 2020.

Figuren nedenfor viser andelen involvert i tidligfase entreprenørskapsaktivitet (TEA) fordelt på alder. Å være involvert i tidligfase entreprenørskapsaktivitet betyr i denne sammenheng at man er i ferd med å starte en ny bedrift eller nylig har startet en ny bedrift (mindre enn 3,5 år).

I 2021 er det et dramatisk fall fra 2019 og 2020 på tidligfase entreprenørskapsaktivitet blant unge både i aldersgruppen 18-24 år og 25-34 år.

Ser man på alderssammensetningen på TEA i Norge i 2021, ligger aldersgruppen 25-34 år lavest med 11 prosent (18-24 år ligger på 13 prosent), mens aldersgruppen 35-44 år ligger høyest med 34 prosent.

Figuren nedenfor viser hvordan Norge scorer på TEA blant aldersgruppen 18-34 år sett i forhold til sammenliknbare land (nivå A land). Her ligger Norge desidert nederst.