Forventninger til vekst

Forventingene til vekst økte kraftig i 2022. Samtidig var dette tallet spesielt lavt i 2021.

Oppdatert mars 2023

Indikatoren angir andel av indiaktoren Total entreprenørskapsaktivitet (TEA) der det er forventning om mer enn fem ansatte innen fem år. Å være involvert i tidligfase entreprenørskapsaktivitet (TEA) betyr i denne sammenheng at man er i ferd med å starte en ny bedrift eller nylig har startet en ny bedrift (mindre enn 3,5 år).

Som alle indikatorene som representerer en andel av TEA, er det en betydelig usikkerhet i tallet for hvert enkelt år, da andelen er beregnet av relativt få respondenter. Samlet sett gir det likevel et bilde.

Denne indikatoren har normalt ligget på mellom 25 og 30 prosent, så tallet for 2022 er mer normalt enn 2021- tallet.

Kilde: Global Entrepreneurship Monitor (GEM)/Nord Universitet