Entreprenørskap blant kvinner og menn

Det er fortsatt flest menn som er involvert i tidligfase entreprenørskap.

Oppdatert mars 2023

Figuren over viser at andel kvinner og menn i Norge (18 - 64 år) som er involvert i tidligfase entreprenørskapsaktivitet (TEA).

Med tidligfase entreprenørskapsaktivitet (TEA) menes andelen av den voksne befolkningen (18 - 64 år) som rapporterer at de på undersøkelsestidspunktet er i ferd med å starte en ny bedrift eller nylig har startet en ny bedrift (mindre enn 3,5 år). For de som er i ferd med å starte, stilles det krav om at de har gjennomført konkrete aktiviteter for å starte. TEA gjelder oppstart av ny bedrift der den som svarer selv skal være eier eller leder – alene eller sammen med andre, og inkluderer ikke bedrifter som er startet i regi av for eksempel en arbeidsgiver.

Figuren over viser andel kvinnelige daglige ledere i alle norske aksjeselskap. Som figuren viser, har andelen holdt seg forholdsvis stabil i perioden 2017-2021. Det er imidlertid noe variasjon mellom regionene. Nordland har høyest andel kvinnelige daglige ledere med 18,6 prosent i 2021, mens Vestfold/Telemark hadde lavest andel med 15,1 prosent i 2021.