Tidligfase entreprenørskapsaktivitet

3,1 prosent av den voksne befolkningen i Norge svarte i 2021 at de er involvert i entreprenørskapsaktivitet i en tidlig fase. Det er et historisk lavt nivå.

Total tidligfase entreprenørskapsaktivitet (TEA) viser andelen av den voksne befolkningen (18-64 år) som rapporterer at de på undersøkelsestidspunktet er i ferd med å starte en ny bedrift eller nylig har startet en ny bedrift (mindre enn 3,5 år). For de som er i ferd med å starte, stilles det krav om at de har gjennomført konkrete aktiviteter for å starte. TEA gjelder oppstart av ny bedrift der den som svarer selv skal være eier eller leder – alene eller sammen med andre, og inkluderer ikke bedrifter som er startet i regi av for eksempel en arbeidsgiver.

Indikatoren har for de angitte årene variert mellom 8,4 prosent og 3,1 prosent, hvor høyeste nivå var i 2019, altså før pandemien, og det laveste nivået var i 2021. For 2021 viser Global Entrepreneurship Monitor (GEM) et historisk lavt nivå for TEA i Norge.

Kilde: Global Entrepreneurship Monitor (GEM)/Nord Universitet