Nasjonale indikatorer på oppstart og vekst

Tidligfase entreprenørskapsaktivitet i Norge er på vei opp igjen etter et historisk bunnivå i 2021. Likevel befinner Norge seg på nedre del av skalaen. Norge har for eksempel lavest andel tidligfase entreprenørskapsaktivitet blant unge mennesker, det vil færrest gründere i alderen 18 - 24 år.

Se flere nasjonale indikatorer på oppstart og vekst i venstre meny.