Nasjonale indikatorer på oppstart og vekst

Tidligfase entreprenørskapsaktivitet i Norge er på vei opp igjen etter historisk bunnivå i 2021. Likevel befinner Norge seg på nedre del av skalaen. Dette er også tilfelle for andelen unge gründere hvor Norge kommer dårligst ut.

Lese mer om nasjonale indikatorer på oppstart og vekst i venstre meny.