Antall skaleringsbedrifter

Liten nedgang i antall skaleringsforetak fra 2020 til 2021.

Oppdatert januar 2023

Definisjon av skaleringsforetak: 10 eller flere fulltidsansatte ved første observasjonsår. Årlig omsetning på̊ 2 millioner euro ved første observasjonsår. Gjennomsnittlig årlig vekst i antall fulltidsansatte på̊ 20 prosent over 3 år. Vekst enten organisk eller ved M&A (Nordic Innovation).