Tilgang til oppstartsfinansiering

Også i år er det en nedgang på indikatoren på oppstartsfinansiering i Norge.

Oppdatert mars 2023

Indikatoren er hentet fra ekspertundersøkelsen i Global Entrepreneurship Monitor (GEM). Denne undersøkelsen gjennomføres blant 20-30 eksperter hvert år, der omtrent halvparten er de samme fra år til år, mens den andre halvparten er nye. Utvalget skal representere eksperter på ulike områder som er relevant for entreprenørskap, slik som finansiering, markedsutvikling, politiske rammebetingelser, utdanning, med mer. Alle ekspertene bes om å svare på alle spørsmålene. På indikatoren som angis ovenfor, er de bedt om å svare på hvor gode de aktuelle rammebetingelsene er for entreprenørskap i Norge.

Kilde: Global Entrepreneurship Monitor (GEM)/Nord Universitet