Tilgang til oppstartsfinansiering

Det er en nedgang i indikatoren som ser på tilgang til oppstartsfinansiering i Norge (ease of access to entrepreneurial finance). Norge er her rangert (med gruppen av sammenliknbare land) som nummer 11 av 19 (hvorav 1 er best).

Indikatoren er hentet fra ekspertundersøkelsen i Global Entrepreneurship Monitoring (GEM). Denne undersøkelsen gjennomføres blant 20-30 eksperter hvert år, der omtrent halvparten er de samme fra år til år, mens den andre halvparten er nye. Utvalget skal representere eksperter på ulike områder som er relevant for entreprenørskap, slik som finansiering, markedsutvikling, politiske rammebetingelser, utdanning, med mer. Alle ekspertene bes om å svare på alle spørsmålene. På indikatoren som angis ovenfor, er de bedt om å svare på hvor gode de aktuelle rammebetingelsene er for entreprenørskap i Norge.

Ease of access to entrepreneurial finance er et endret mål for 2021 - det tidligere målet om entrepreneurial finance har blitt delt i to.

Kilde: Global Entrepreneurship Monitor (GEM)/Nord Universitet