Kunnskap om å starte bedrift

Om lag halvparten av voksne nordmenn føler seg kompetent til å starte bedrift. Andelen har økt fra tidligere år.

Oppdatert mars 2023

Figuren under viser prosentandelen av den norske befolkingen (18 - 64 år) som er enig i at de har nødvendig kunnskap, evne og erfaring til å starte bedrift.

Ser vi på andelen av den voksne befolkningen (18 - 64 år) som mener de har nødvending kunnskap for å starte bedrift i Norge i forhold til andre sammenliknbare land (nivå A land), ligger Norge på nedre delen av skalaen.