Kunnskap om å starte bedrift

Under halvparten av voksne nordmenn føler seg kompetent til å starte bedrift.

Figuren nedenfor viser prosentandel av den norske befolkingen (18-64 år) som er enig i at de har nødvendig kunnskap, evne og erfaring til å starte bedrift.

Ser vi på andelen av den voksne befolkningen (18-64 år) som mener de har nødvending kunnskap for å starte bedrift i Norge (figuren under) i forhold til andre sammenliknbare land (nivå A land), ligger Norge på den nedre del av skalaen. Det er imidlertid lite som skiller landene i den nederste enden av skalaen (om man ser bort fra Japan).